Εσπερίδα

Την Τρίτη 28η Ιουνίου 2016, διεξήχθει η πρώτη εκδήλωση / Εσπερίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc Management in Construction/ Structural Design, με θέμα: Πιστοποίηση Εργοστασιακού Σκυροδέματος-Νέες Τεχνολογίες και Καινοτομίες, στο Νέο Αμφιθέατρο του ΑΕΙ Πειραια ΤΤ 

Η Εκδήλωση που είχε μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ​είναι η πρώτη σειράς ομοίων εκδηλώσεων που προγραμματίζονται απο το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc Management in Construction / Structural Design”

image-0.02.01.dbdc31377952d457f9c8fece98d1ccc201a5331f5db1b7701e08d560f7407e5e-V  image-0.02.01.b4464fa3c412c799f4a86277ddbf7666674397f2e03397cf10d6e0412b7c6901-Vimage-0.02.01.33cbdd1ffc2ed4d56d1784026ac7dd65616072cfbe0b0acf7ea4313f1eca9495-V   image-0.02.01.a7d37708885ca7fda7e73b6c2d3dd0866e90e63d3d75c419382989667e81402c-V

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Γ! ΕΚΔΟΣΗ, ΚΤΣ-2016

ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 20160616

Ανάπτυξη Διαπροσωπικών Δεξιοτήτων (soft skills), Ηγεσία- Επικοινωνία-Διαπραγμάτευση

Διάρθρωση Δομών Ποιότητας στην ΕΕ ΑΕΙ Πειραια 28 6  2016

Το νέο Ευρωπαικό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα

Παρουσίαση ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ_Α

Παρουσίαση ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ_Β

 Έλεγχος Παραγωγής Στο Εργοστάσιο ΕΛΟΤ EN 206