Λήξη Προθεσμiας Υποβoλής Αιτήσεων Εγγραϕής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λήξη Προθεσμiας Υποβoλής Αιτήσεων Εγγραϕής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Υπολογισμός και Διαχείρηση Κατασκευών, MSc Management in Construction / Structural Design, (civilmsc.teipir.gr), η 31η Αυγούστου 2016.

Για το Ακ. Έτος 2016-2017 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις, καιμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
με κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών από τον ενδιαϕερόμενο, στην Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, είτε με συστημένη  ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΕΙ Πειραιά ττ – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Θηβών 250 & Π.Ράλλη
Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 44
(Υπόψη Καθηγητή Δρ.. Μεταξά Γεώργιου, Επιστημονικού. Υπευθύνου των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων)

Η Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, MSc Management in Construction & MSc Structural Design and Construction Management, βρίσκεται στο Κτίριο Γ, ισόγειο, γραϕείο Γ033. Τηλ: 210 5381285, Fax: 210 5382365, Ημέρες και Ώρες υποδοχής: από Δευτέρα έως και Παρασκευή: 15:00 – 18:00