Home » Πληροφορίες

Πληροφορίες

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. σε συνεργασία με το Kingston University, πραγματοποιεί τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα με τίτλο:

MSc in Structural Design and Construction Management &

MSc in Management in Construction.

Σκοπός των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων είναι να επεκτείνουν τις διοικητικές ικανότητες των μηχανικών, να συμβάλλουν στην ορθότερη λήψη αποφάσεων σε θέματα διοίκησης εταιριών, να δώσουν ώθηση στην πρακτική εμπειρία στο τομέα της κατασκευαστικής τεχνολογίας, και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στα θέματα που αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς.

Τα παραπάνω Μεταπτυχιακά Προγράμματα πραγματοποιούνται στο A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. στην Αγγλική γλώσσα.

Το γεγονός ότι αυτά τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα πραγματοποιούνται και σε άλλα Ιδρύματα της Ευρώπης, εκτός από το Kingston University της Αγγλίας, έχει πλεονεκτήματα για όλους του συμμετέχοντες σε αυτά και συγκεκριμένα: εμπλουτίζονται η επικοινωνία και οι ικανότητες όλων δια μέσου της κοινής γλώσσας της διεθνής βιομηχανίας, οι συμμετέχοντες στις ομαδικές συζητήσεις ανταλλάζουν γνώσεις και εμπειρίες που έχουν ο καθένας πάνω στον τομέα της κατασκευής από την χώρα τους, και τέλος εδραιώνεται ένα διεθνές δίκτυο.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα δύο αυτά Μεταπτυχιακά Προγράμματα δημιουργήθηκαν προκειμένου να βοηθήσουν τους απόφοιτους αλλά και τους εργαζόμενους Πολιτικούς Μηχανικούς να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς και γενικότερα της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Πολλοί διευθυντές κατασκευαστικών εταιριών ρωτήθηκαν σχετικά και αναγνώρισαν ότι είναι πια επιτακτική η ανάγκη γνώσης και χρήσης τεχνολογιών δια μέσου Η/Υ δεδομένου του ότι δεν υπάρχει προηγούμενη πρακτική εμπειρία.

Επιπλέον οι λόγοι που πραγματοποιούνται αυτά τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα, είναι οι εξής:

Να δημιουργήσει ικανούς διευθυντές με υψηλές διοικητικές ικανότητες και πιο συγκεκριμένα την εφαρμογή κάθε νέας τεχνολογίας στην διαδικασία παραγωγής, μέσα στα πλαίσια της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Να ενθαρρύνει την ικανότητα δημιουργίας νέων μεθόδων για την επίλυση νέων προβλημάτων που παρουσιάζονται ή που αναμένεται να παρουσιαστούν.

Να “εξοπλίσει” του μελλοντικούς διευθυντές εταιριών με ιδιαίτερες και πολύ σημαντικές ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης των οικονομικών και κατασκευαστικών σχεδίων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σπουδαστές στα προγράμματα αυτά γίνονται δεκτοί όσοι έχουν το κατάλληλο επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο στο κατασκευαστικό τομέα.

Τα μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα απευθύνονται σε:

Πολιτικούς Μηχανικούς

Αρχιτέκτονες

Η δημιουργία τμημάτων από άτομα προερχόμενα από διαφορετικές ειδικότητες συντελεί στην πολυμορφία συζητήσεων και σχεδίων. Με αυτό το τρόπο, ο καθένας από τους σπουδαστές των μεταπτυχιακών αυτών προγραμμάτων, κερδίζει πολύτιμες γνώσεις στο τομέα της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα αποτελούνται από 4 modules και μία διατριβή (“The Dissertation”).

Το “Dissertation” είναι ένα μάθημα το οποίο αποτελείται από πολλά στοιχεία και καταλήγει σε διατριβή. Ο όρος “Dissertation” περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω :

1. Ένα πρόγραμμα ερευνητικής μεθοδολογίας, και στην συνέχεια παράδοση μιας πρότασης έρευνας: 20 βαθμοί.

2. Προφορική παρουσίαση της έρευνας: 30 βαθμοί

3. Μια επιστημονική δημοσίευση: 30 βαθμοί

4. Η διατριβή: 120 βαθμοί

Επίσης υπάρχει και το μάθημα επιλογής European.

Modules κοινά και για τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

  • Management of Project Risk, Quality & Safety
  • Estimating, Tendering and Procurement
  • The Dissertation

Μετά την ολοκλήρωση των διδασκαλιών με επιτυχία οι σπουδαστές έχουν στη διάθεσή τους μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο για μελέτη. Αυτή η μελέτη παρουσιάζεται στη συνέχεια μέσα από μία εργασία.

Modules για το MSc in Management in Construction:

  • Business in Practice
  • Legal Obligations and Conditions of Contract

Modules για το MSc Structural Design and Construction Management

  • Seismic Design of Structures and Substructure Design
  • Structural Design in Concrete and Steel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα των δύο παραπάνω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για ελαστική (part-time), παρακολούθηση, πραγματοποιείται δια της διδασκαλίας των μαθημάτων, (modules), δύο ημέρες την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 18:00 – 21:00 και απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα κοινοποιείται προς τους Σπουδαστές κατά τον χρόνο εγγραφής τους σε κάποιο από τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθ. Δρ. Μεταξάς Γεώργιος

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων:

Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250 – Αιγάλεω – Τ.Κ. 122 44

Τηλ: 210 5381285, 210 5381018, 6944671631

Fax: 210 5381285

E-mail: civilmmc@gmail.com, gmeta@teipir.gr

Ημέρες και Ώρες υποδοχής:

Δευτέρα, Τετάρτη 15:00 – 21:00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 12:00 – 18:00